Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama
  • Özgüven gelişimini, kendini grup içerisinde var edebilmesini ve yaşamda daha etkin rol almasını sağlar.
  • Dil ve iletişim becerilerinin gelişimini sağlar
  • Yaratıcılığı, hayal gücünü ve zihinsel kapasiteyi arttırır.
  • İşbirliği yaparak sorumluluk duygusunun gelişimini sağlar.
  • Gözlem becerileri geliştirerek çevresindeki olgu ve olayları daha iyi algılanmasını sağlar.
  • Problem çözme becerilerini geliştirir.

Sizi Arıyalım

Geleceğine doğru eğitim ile yön ver! Başarıya giden yolda Merter Final Okulları olarak yanınızdayız.

Telefon numaranızı bırakın hemen sizi arıyalım