Anadolu Lisesi

Merter Final Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

Temel eğitimi bitiren öğrencilerimiz, akademik başarıları, genel sınavlardan aldıkları puanlar ve tercihlerine göre lise programımızda bulunan Anadolu Lisesi programına devam ederler.

Lise programımız da dört yıllıktır. Okullumuzda eğitim ortamları öğrencilerimizin bulundukları yaş grubunun özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Sınıflarımız en fazla 20 kişiliktir ve okullarımızda çocuklarımızın spor ve eğitsel etkinliklerini yapacakları eğitim ortamları da bu yaş çocuklarının özelliklerine hitap edecek şekilde özel olarak hazırlanmıştır. Okullarımızda özenle seçilmiş anlayışlı ve alanında yetkin, bu yaş öğrencilerinin öğrenme özelliklerini bilen öğretmenler tarafından çocuklarımıza yaşam boyu gerekli öğrenmeyi öğretmekteyiz.

Uyguladığımız aktif öğrenme modeli ile öğrenme sorumluluğunu almalarını hedeflediğimiz çocuklarımızı hem yaşam hem de sınav başarısı için hazırlamaktayız. Okul – aile – çocuk ilişkilerini yönetebilme, akademik ve sosyal etkinlikleri yapabilme ölçütleriyle seçtiğimiz iletişim becerileri yüksek öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz için ders dışında etkinlikleri planlarken, öğrencilerin sevdikleri şeylerden yola çıkarak öğrendiklerini pekiştirmeyi amaçlarlar.

Merter Final'de Eğitim

Öğrencilerimizin ileride seçecekleri meslekleri tanımaları için etkinlikler düzenlenir. Bu etkinliklerin, öğrencilerimizin katılacakları sınavlar için motive olmalarına ve hedeflerini gerçekleştirmelerine büyük bir katkısı bulunmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi, öğrencilerimize uyguladıkları testlerle onların bu hedeflerini gerçekleştirmelerine ve mutlu bireyler olarak yaşamlarına devam etmelerine katkı sağlamaktadırlar. Okullarımızda derslerini anlamakta veya sınavlara hazırlanmakta zorluk yaşayan öğrencilerimiz için, haftanın farklı zamanlarında devam ettikleri, öğretmenlerin ve öğrencinin isteğine göre bireysel veya grup halinde düzenlenen, sınıf düzeyindeki derslerin pekiştirildiği etüt çalışmaları düzenlenmektedir.

Sizi Arıyalım

Geleceğine doğru eğitim ile yön ver! Başarıya giden yolda Merter Final Okulları olarak yanınızdayız.

Telefon numaranızı bırakın hemen sizi arıyalım