Görsel Sanatlar

Merter Final Okulları olarak, öğrencilerimizin görsel sanatlar eğitiminde; duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilme yeteneklerini ve yaratıcılıklarını estetik bir düzeye ulaştırmaları hedeflenir. Öğrenciler görsel sanatları anlama ve değerlendirme becerisi kazanırken kendi sanatsal gelişimlerini sürdürebilen bireyler olarak yetiştirirler.

Akrilik Boya Çalışmaları

Amaç: Tuval üzerine özgün tablolar uygulama(akrilik boya ile karışık teknik öğrenme)
KAZANİMLAR: Yaratıcı düşünme ve tuvale yansıtma.Estetik bilinç kazanma.Estetik algınin gelistirilmesi.Estetik yaşam kültürü edinme vb.

Karakalem Çalışması

AMAÇ: El, göz ve beyin koordinasyonu geliştirerek estetik bakış açısı kazandırma.
KAZANİMLAR: Görsel düşünme, uygulama, gördüğünün farkına varma. Bütünü kavrayabilme ve dikkate odaklanmayı öğretir.

Heykel

AMAC: Gözlem ,yaratıcı düşünme, Üç boyutlu çalışma tasarlanarak farkındalık sağlaması vb.
KAZANİMLAR: Estetik ve sanatsal duyarlılık kazanması. Uç boyutlu olarak özgün sanatsal anlatımlara dönüştürmesi vb.

Sizi Arıyalım

Geleceğine doğru eğitim ile yön ver! Başarıya giden yolda Merter Final Okulları olarak yanınızdayız.

Telefon numaranızı bırakın hemen sizi arıyalım