Rehberlik Birimi

Merter Final okullarında, ‘Her çocuk keşfedilmeye değer’ inancı ile öğrencilerimizin ilgi, ihtiyaç ve gelişim özelliklerine göre tasarlanmış Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmeti sunulur. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çerçevesinde öğrencilerimize yönelik Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki Rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

Okulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık servisleri, aşağıdaki konularda sadece öğrencilerimize değil, velilerimize yönelik olarak da hizmet vermektedirler:

 • Verimli ders çalışma metotları
 • Sınav kaygısı
 • Motivasyon
 • İlgi ve yeteneklere göre hedef belirleme
 • Aile içi ya da kardeşler arası problemlerin çözümü
 • İletişim becerilerinin geliştirilmesi
 • Kariyer planlama
 • Grup çalışması metotları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık servislerimiz, bütün bu hizmetleri bireysel öğrenci görüşmeleri, bireysel veli görüşmeleri ve grup çalışmaları aracılığıyla sunmaktadır. Öğrencilerimizin çalışmaları ve yaşadığı problemler, eğitim ve öğretim yılı süresince rehber ve psikolojik danışmanlarımızın takibi altındadır. Düzenli toplantılar sayesinde veli, danışman ve öğrenci birbirini çok yakından tanıma fırsatı bulurlar. Bu sayede de öğrencilerimizin öğrenme ve gelişme süreçlerini yakından takip etmek ve onlara gereken rehberlik ve psikolojik desteği vermek kolaylaşmaktadır.

Bu çalışmalar dışında;

 • Okula uyum,
 • Öğrenme sorunlarının çözümü,
 • Disiplin sorunları,
 • Duygusal gelişim,
 • Problem çözme becerisi,
 • Duyguların tanınması ve ifade edilmesi

gibi uzmanlık gerektiren tüm konularda rehber ve psikolojik danışmanlarımız öğrencilere yönelik çalışmalar yürütmektedirler.

Bir toplumun mutluluğu için en temel koşulun, her yönüyle sağlıklı, yeteneklerini tanıyan, potansiyeli açığa çıkarılmış, kişiliği gelişmiş bireylerin yetiştirilmesi olduğuna inanan Merter Final Okulları, bu servisleri önümüzdeki yıllarda da geliştirmeye devam edecektir.

Sizi Arıyalım

Geleceğine doğru eğitim ile yön ver! Başarıya giden yolda Merter Final Okulları olarak yanınızdayız.

Telefon numaranızı bırakın hemen sizi arıyalım